Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Promoprint verkkosivujen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.03.2020. 

1. Rekisterinpitäjä
SIGNNET
Keskiortentie 1
21410 Vanhalinna 
Lieto
myynti(at)promopiste.fi
Puh: +358 40 7633893

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Mika Niinikoski
myynti(at)promopiste.fi
Puh: +358 40 7633893

3. Rekisterin nimi
Promioprint asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on oma-aloitteisesti rekisteröitynyt Promoprint verkkokaupan asiakkaaksi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Promoprint verkkokaupan asiakastietojen ylläpitäminen, tarjouspyyntöjen ja tilaustenkäsittely sekä asiakkaiden tilausten arkistointi. Rekisteriä käytetään myös tilausten toimitusten seurantaan. Tietoja ei käytetä profilointiin.

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakastunnus
Etunimi
Sukunimi
Yritys / organisaatio
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Verkkoyhteyden IP-osoite
Tilaushistoria
Tilauksen käsittelyvaiheet
Toimituksen seurantatiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen antaessaan tarjouspyyntö tietonsa Promoprint verkkokaupassa

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1 kk kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa, tällöin pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1kk kuluessa).